Personuppgifter & GDPR

Datasäkerhet är viktig för oss

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. E-postadress och ip-adress sparas via gästboken ( dolt ) och vi delar ALDRIG ut några personuppgifter till någon annan part utan att du är vidtalad först. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om vår behandling av personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.


Vad är personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, bland annat genom ett ID-nummer eller genom en eller flera faktorer som är specifika för en speciell persons identitet.